Jak vyzrát - tab o autorce

Martha Stoutová

Martha Stoutová, Ph.D., má za sebou více než 25 let působení na katedře psychiatrie lékařské fakulty Harvardovy univerzity. Pracovala také jako klinická psycholožka v Massachussetské všeobecné nemocnici v Bostonu. Specializuje se na léčení psychických traumat a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Přednášela psychologii na Nové univerzitě pro sociální výzkum v New Yorku, na Massachussettské odborné psychologické škole a na Wellesley College. Je autorkou řady odborných i populárně naučných publikací, mimo jiné The Sociopath Next Door (česky Sociopat odvedle, 2016), The Paranoia Switch a The Myth of Sanity.